Biotek-sats sætter blus under iværksætteri

Læs klumme skrevet af CAPNOVAs direktør Kim Ove Olsen, bragt i Erhvervsavisen Sjælland torsdag den 29. juni 2017:

Danmark skal leve af innovation. Derfor er det vigtigt, at vi investerer i fremtiden ved at række en hjælpende hånd til de ildsjæle, der skal skabe morgendagens store industrier. Med det formål gik BIOPRO-partnerne Region Sjælland, EU’s Regionalfond og Innovationsfonden for to år siden sammen med nogle af landets store virksomheder og universiteter om et ambitiøst fireårigt samarbejde. Allerede nu har initiativet skabt 40 nye job og ni nye start-ups.
BIOPRO er en biotek-klynge med base på Sjælland funderet på et samarbejde mellem CAPNOVA, Københavns Universitet, DTU samt virksomhederne Novozymes, CP Kelco, Chr. Hansen, Novo Nordisk og Dong Energy. Visionen var og er at optimere biotek-produktion generelt og skabe en verdenskendt biotek-klynge på Sjælland.

Fuld valuta

Nu – kun halvvejs i det fireårige samarbejde – har den fælles investering i BIOPRO skabt 40 højteknologiske arbejdspladser i ni nye start-ups- FreeSense, Biomatics Technology, AnalyticTrust, FRS Systems, DataIntelligence, BioScavenge, ParticleTech, GermControl og BioVisiu. Investeringen har således givet fuld valuta, og succesen bunder i grundtanken bag BIOPRO-partnerskabet. Nemlig at man gennem forskning belyser konkrete problemstillinger i produktionerne hos virksomhederne og derefter finder frem til de mest effektive og smarte løsninger på problemet. Ud af de løsninger opstår iværksættervirksomheder, som således fra starten har en defineret kundegruppe og måske allerede har opnået deres første salg i det øjeblik, produktet er færdigt.

Dét skaber innovative, virkelighedsnære og levedygtige virksomheder.

Skubber Danmark fremad

De gode resultater, som BIOPRO har opnået, viser, at initiativer som dette er med til at skubbe Danmark fremad og sætte blus under højteknologisk produktion og iværksætteri. Centralt for BIOPROs succes er det tætte samarbejde mellem virksomhederne, universiteterne og iværksætterne. For det er netop denne synergi, der udvikler bioteknisk produktion i Danmark.

BIOPRO er et godt eksempel på et erhvervsfremmesystem båret af efterspørgsel, som man lægger vægt på i Region Sjælland. Vi giver virksomhederne, hvad de har brug for, og samtidig skaber vi synergi, der udvikler bioteknisk produktion i Danmark. Med BIOPRO har vi skabt 40 nye arbejdspladser til dygtige folk inden for biotek på blot to år. BIOPRO er en succes og et tydeligt bevis for, at det betaler sig at investere i fremtiden.