Ny direktør i Fonden Spring Nordic

Som led i et generationsskifte har Fonden Spring Nordic ansat Troels Gert Nielsen som ny direktør. Troels Gert Nielsen vil blive direktør for Fonden Spring Nordic og CAT Fonden (under sammenlægning med Fonden Spring Nordic) samt Impagt Invest Sjælland A/S – et selskab Fonden Spring Nordic administrerer efter aftale med investorerne Sparekassen Sjælland-Fyn og Andel A.m.b.A.

Troels Gert Nielsen er cand merc og kommer fra en stilling som CFO i selskabet BLUETOWN. I de seneste 20 år har Troels Gert Nielsen været involveret i etablering af et stort antal start ups, med ansvar for økonomi og finansiering. Kapitalrejsning og forretningsudvikling har været de centrale fokuspunkter.

Formand for bestyrelsen i Fonden Spring Nordic, advokat Bruno Månsson, og formand for bestyrelsen i CAT Fonden Evan Lynnerup, udtaler:

”Fonden Spring Nordic står overfor et ”next level”- projekt, hvor yderligere kapitalrejsning og sikring af kapital under forvaltning, er afgørende for den videre positive udvikling i investeringsvirksomheden. Samtidigt ønskes selskabets formål, med skabelse af nye og udvikling af eksisterende virksomheder og arbejdspladser i Østdanmark, fastholdt.

Vi er glade for at Troels Gert Nielsen nu knyttes til selskabet. Hans kompetencer og erfaring med forretningsudvikling og kapitalfrembringelse bliver helt afgørende for selskabets videre udvikling.

Hertil kommer at Troels har en god forståelse for selskabets formål og ser det som en væsentlig drivkraft for det daglige arbejde”.

Fondenes mangeårige direktør Kim Ove Olsen har, efter 20 år i jobbet, ønsket at fratræde mhp at fokusere på bestyrelsesarbejde og nye udviklingsprojekter.

Fra bestyrelserne lyder der en stor tak for en kæmpe indsats og medvirken til skabelse af mange arbejdspladser, med investering i over 250 virksomheder. Specielt har indsatsen på gaming-området, med investeringer i spil som Limbo og Subway surfers – store globale successer – været medvirkende til tidligt at styrke de samlede rammebetingelser for spilindustrien i Danmark.

Endelig har Kim Oves hjertebarn – gode erhvervsudviklingsbetingelser i region Sjælland – været et centralt fundament for de mange års indsats. Her har indsatsen specielt rettet sig mod styrkelse af samarbejdet mellem virksomheder og forskningsmiljøerne.

Troels Gert Nielsen tiltræder d. 1. oktober 2021.