30 års investering og forretningsudvikling 

Spring Nordic er et privat investeringsselskab, som har eksisteret under forskellige navne og konstellationer siden 1988, hvor selskabet blev grundlagt under navnet CAT. Siden da har vi investeret DKK 540 millioner kroner i 264 selskaber, rejst yderligere DKK 1,7 milliarder i tiltrukket kapital og DKK 370 millioner i fundraising.

Vi har dels investeret gennem CAPNOVA (som en del af den statslige Innovationsmiljø-ordning), og dels gennem Fonden Spring Nordic (tidligere CAT Invest Zealand). Nogle af selskaberne er stadig en del af CAPNOVAs portefølje, andre selskaber har vi foretaget exit i, og – i sagens natur når det gælder højrisiko-investering – er der en del selskaber, som ikke længere eksisterer. Resten af selskaberne er en del af Spring Nordics nuværende portefølje.

Spring Nordic blev lanceret i januar 2019, og i juni 2020 lancerede vi det nye investeringsselskab Impagt Invest Sjælland i samarbejde med Andel og Sparekassen Sjælland-Fyn.

Læs mere om Fonden Spring Nordic og Impagt Invest Sjælland.

Se Spring Nordics nuværende portefølje her

Vores strategi

Spring Nordic investerer efter tre bundlinjer: Vores egen bundlinje, bundlinjen i de virksomheder vi investerer i, og samfundets bundlinje – ved at skabe arbejdspladser samt bidrage til innovation og eksport. Vores nuværende investeringsportefølje består af 16 virksomheder. Herudover samarbejder vi med DTU Link om acceleratorprogrammet Early Impact.  

Vores ejere

Spring Nordic er ejet af CAT-Fonden. CAT-Fonden følger Anbefalingerne for god fondsledelse. 

  • Rapport om God fondsledelse 2017
  • Rapport om God fondsledelse 2018
  • Rapport om God fondsledelse 2019

Fonden Spring Nordic 

Vores nuværende portefølje er investeret gennem Fonden Spring Nordic (tidligere CAT Invest Zealand) og følger Anbefalingerne for god fondsledelse.

  • Rapport om God fondsledelse 2015
  • Rapport om God fondsledelse 2016
  • Rapport om God fondsledelse 2017
  • Rapport om God fondsledelse 2018
  • Rapport om God fondsledelse 2019